ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฮอดพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131014
รหัส Smis 8 หลัก :
  50052004
รหัส Obec 6 หลัก :
  131014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ฮอดพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Hodpittakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหางดง
ตำบล :
  หางดง
อำเภอ :
  ฮอด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50240
โทรศัพท์ :
  053-461109 ,461
โทรสาร :
  053461109
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  school@hpk.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอยอินทนนท์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าข้าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08:39:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนฮอดพิทยาคม


นายระวี คงภาษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน