ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131015
รหัส Smis 8 หลัก :
  50052005
รหัส Obec 6 หลัก :
  131015
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอยเต่าวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Doitao Wittayakom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านแปลง 3
ตำบล :
  ท่าเดื่อ
อำเภอ :
  ดอยเต่า
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50260
โทรศัพท์ :
  053-469103
โทรสาร :
  053-469104
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/06/2519
อีเมล์ :
  dt-school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อินทนนท์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลมืดกา-ท่าเดื่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  135 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มกราคม 2561 เวลา 10:24:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม


นายวิทยา พัฒนเมธาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน