ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131016
รหัส Smis 8 หลัก :
  50052006
รหัส Obec 6 หลัก :
  131016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อมก๋อยวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Omkoiwittakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  อมก๋อย
อำเภอ :
  อมก๋อย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50310
โทรศัพท์ :
  053-467061,(fax
โทรสาร :
  053467124
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2499
อีเมล์ :
  omkoiwit@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อมก๋อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  182 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  200 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:30:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม


นายทัณฑธร อินทะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน