ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131017
รหัส Smis 8 หลัก :
  50052007
รหัส Obec 6 หลัก :
  131017
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่ตื่นวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MaetuenWittayacom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านใหม่
ตำบล :
  แม่ตื่น
อำเภอ :
  อมก๋อย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50310
โทรศัพท์ :
  053-903924-5
โทรสาร :
  053460074
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04112524
อีเมล์ :
  mtwit2524@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นันทบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ตื่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  255 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  75 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:43:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม


นายสุรชัย คูณแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน