ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสารภีพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131018
รหัส Smis 8 หลัก :
  50042004
รหัส Obec 6 หลัก :
  131018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สารภีพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sarapeepittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านยางเนิ้ง
ตำบล :
  ยางเนิ้ง
อำเภอ :
  สารภี
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50140
โทรศัพท์ :
  053321254
โทรสาร :
  053325714
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤศจิกายน 2521
อีเมล์ :
  sppschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนในฝัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางเนิ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 20:44:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสารภีพิทยาคม


นายวุฒิไกร วรรณการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน