ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131019
รหัส Smis 8 หลัก :
  50032007
รหัส Obec 6 หลัก :
  131019
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เวียงแหงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wianghaengwittayakom School Chaing Mai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกองลม
ตำบล :
  เมืองแหง
อำเภอ :
  เวียงแหง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50350
โทรศัพท์ :
  053-477053
โทรสาร :
  053477053
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2526
อีเมล์ :
  wkwit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองแหง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  140 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 09:32:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม


นางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน