ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไชยปราการ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131020
รหัส Smis 8 หลัก :
  50032008
รหัส Obec 6 หลัก :
  131020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไชยปราการ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chaiprakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านห้วยไผ่
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  ไชยปราการ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50320
โทรศัพท์ :
  053-457031
โทรสาร :
  053457033
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2509
อีเมล์ :
  cpk.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.34 โรงเรียนในฝัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไชยปรากร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  130 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13:56:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไชยปราการ


นางระพีพรรณ สุขสงวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน