ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131022
รหัส Smis 8 หลัก :
  50012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  131022
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่ออนวิทยาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MAEONWITTAYALAI SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านแม่เลน
ตำบล :
  ออนกลาง
อำเภอ :
  แม่ออน
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053-106479
โทรสาร :
  053-106479
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01062519
อีเมล์ :
  maeonschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มดอยสุเทพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ออนกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 14:38:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย


นายเทียม วันมหาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน