ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสองแคววิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131023
รหัส Smis 8 หลัก :
  50042006
รหัส Obec 6 หลัก :
  131023
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สองแคววิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Songkwaewittayakom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านดอยหล่อ
ตำบล :
  ดอยหล่อ
อำเภอ :
  ดอยหล่อ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50160
โทรศัพท์ :
  052080838
โทรสาร :
  052080839
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2520
อีเมล์ :
  songkwaewit@secondary34.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอยหล่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 ตุลาคม 2561 เวลา 08:43:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสองแคววิทยาคม



ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน