ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันติสุข
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131024
รหัส Smis 8 หลัก :
  50042007
รหัส Obec 6 หลัก :
  131024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สันติสุข
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  santisuk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านใหม่หนองหอย
ตำบล :
  สันติสุข
อำเภอ :
  ดอยหล่อ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50160
โทรศัพท์ :
  053106871
โทรสาร :
  053106871
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มกราคม2536
อีเมล์ :
  santisukschoolcm@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันติสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13:21:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสันติสุข


นายศราวุฒิ ขันยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน