ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131060
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040170
รหัส Obec 6 หลัก :
  131060
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   19   บ้านบ้านห้วยหอย
ตำบล :
  แม่วิน
อำเภอ :
  แม่วาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50360
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  null
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  null
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่วิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:27:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์


ว่าที่ร้อยตรีพศุตม์ พงษ์พานิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน