ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131065
รหัส Smis 8 หลัก :
  50052008
รหัส Obec 6 หลัก :
  131065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MATTAYOMGALYANIVADHANACHALERMPRAKIAT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านห้วยบง
ตำบล :
  บ้านจันทร์
อำเภอ :
  แม่แจ่ม
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  58130
โทรศัพท์ :
  053317626
โทรสาร :
  053317626
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤศจิกายน 2557
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  CAT
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  165 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:41:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ


นางสาวสมจิต ตาคำแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน