ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย(ไร่ส้ม)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131066
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030198
รหัส Obec 6 หลัก :
  131066
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย(ไร่ส้ม)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maesoonluang School Ban Den Wiang Chai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านเด่นเวียงไชย
ตำบล :
  แม่ข่า
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50320
โทรศัพท์ :
  0932178601
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 ธันวาคม พ.ศ.2558
อีเมล์ :
  Bandanorange@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตำบลแม่สูน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
   เทศบาลตำบลแม่ข่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 ก กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 ก กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:53:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย(ไร่ส้ม)


นางสาวสิราลักษณ์ ธนะเกียรติกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย(ไร่ส้ม)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน