ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510118
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020039
รหัส Obec 6 หลัก :
  510118
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านก้อจัดสรร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  korjudsan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านก้อท่า
ตำบล :
  ก้อ
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2507
อีเมล์ :
  korjudsan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีเวียงชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ก้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  108 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  39 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 07:32:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร


นายสง่า แก้วสร้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน