ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510120
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020069
รหัส Obec 6 หลัก :
  510120
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ลาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Maelan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านแม่ลาน
ตำบล :
  แม่ลาน
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  053-518135
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มีนาคม 2507
อีเมล์ :
  banmaelan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีเวียงชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แม่ลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:07:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ลาน


นายดิษยุทธ์ บัวจูม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน