ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาลาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510127
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020047
รหัส Obec 6 หลัก :
  510127
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผาลาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Palad School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านผาลาด
ตำบล :
  นาทราย
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  052-039638
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2481
อีเมล์ :
  palad_sc@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีเวียงชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 12:25:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผาลาด


นายปฏิญาณ บุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาลาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน