ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510132
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020084
รหัส Obec 6 หลัก :
  510132
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบารมีศรีวิชัย
ตำบล :
  ศรีวิชัย
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  053-008126
โทรสาร :
  053008126
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 กันยายน 2481
อีเมล์ :
  banpang-school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ตืนศรีวิชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีวิชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:43:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปาง


นายณัฐวุฒิ หลวงธิจา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน