ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510134
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020080
รหัส Obec 6 หลัก :
  510134
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ป้อกใน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaepoknai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านแม่ป้อกใน
ตำบล :
  ศรีวิชัย
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  053-540025
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษภาคม 2536
อีเมล์ :
  MPN_134@HOTMAIL.COM
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ตืนศรีวิชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลศรีวิชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:26:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ป้อกในผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน