ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ป้อก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510135
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020081
รหัส Obec 6 หลัก :
  510135
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ป้อก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaepok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านศรีวิชัย
ตำบล :
  ศรีวิชัย
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  053-008238
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  paka_kik@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีวิชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:28:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ป้อก


นายสมบูรณ์ ยาวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ป้อก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน