ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510139
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020057
รหัส Obec 6 หลัก :
  510139
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันป่าสัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansanpasak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสันป่าสัก
ตำบล :
  แม่ตืน
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  053-509319
โทรสาร :
  053-509319
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  sps2_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เวียงแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 15:11:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก


นายธวัชชัย บำรุงยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน