ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510142
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020043
รหัส Obec 6 หลัก :
  510142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbuak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านบวก
ตำบล :
  ดงดำ
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2467
อีเมล์ :
  banbuak2559@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงจามรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงดำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  66 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:53:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)


นายวัชรินทร์ จันทร์ตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน