ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510152
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020060
รหัส Obec 6 หลัก :
  510152
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวงศ์ษาพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wongshapattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวงศ์ษาพัฒนา
ตำบล :
  แม่ตืน
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  0968487161
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิ.ย 2519
อีเมล์ :
  wongshapattana@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ตืน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:58:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน