ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันวิไล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510154
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020062
รหัส Obec 6 หลัก :
  510154
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันวิไล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansanwilai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านสันวิไล
ตำบล :
  แม่ตืน
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  053-509299
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5/9/2494
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เวียงแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:30:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันวิไล


นางสาวกฤษณา อินตามูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันวิไล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน