ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวังดิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510156
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020076
รหัส Obec 6 หลัก :
  510156
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลวังดิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anuban Wangdin School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านวังดิน
ตำบล :
  ลี้
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  053-979813
โทรสาร :
  053-979155
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2494
อีเมล์ :
  wangdin_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงจามรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวังดิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:47:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลวังดิน


นายจรินทร์ ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังดิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน