ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าจี้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510159
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020055
รหัส Obec 6 หลัก :
  510159
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าจี้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpajee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านป่าจี้
ตำบล :
  ป่าไผ่
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  053-979295
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/มกราคม/2482
อีเมล์ :
  pajeeschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงจามรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 20:16:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าจี้


นายสยาม มูลอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจี้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน