ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงโตน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510178
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020035
รหัส Obec 6 หลัก :
  510178
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วงโตน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Moungton
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านม่วงโตน
ตำบล :
  เหล่ายาว
อำเภอ :
  บ้านโฮ่ง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51130
โทรศัพท์ :
  053-980370
โทรสาร :
  053-980370
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2471
อีเมล์ :
  moungtonschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รัตนมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่ายาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:05:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วงโตน


นายสมบูรณ์ ติ๊บเตปิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโตน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน