ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันปูเลย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510185
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020024
รหัส Obec 6 หลัก :
  510185
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันปูเลย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sunpuloei
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านสันปูเลย
ตำบล :
  ศรีเตี้ย
อำเภอ :
  บ้านโฮ่ง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51130
โทรศัพท์ :
  0
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2484
อีเมล์ :
  ntknin@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รัตนมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีเตี้ย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:04:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันปูเลย


นายธนินทร์ นันทขว้าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปูเลย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน