ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510282
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020117
รหัส Obec 6 หลัก :
  510282
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านต้นผึ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantonphung School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านแพะไต้
ตำบล :
  หนองล่อง
อำเภอ :
  เวียงหนองล่อง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51120
โทรศัพท์ :
  0880880104
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี 2466
อีเมล์ :
  bantonphung.lp2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  212
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองล่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 16:10:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง


นางอังคณา ฉางข้าวคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน