ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510293
รหัส Smis 8 หลัก :
  51012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  510293
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHAKKHAM KHANATHON SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน426
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองลำพูน
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51000
โทรศัพท์ :
  053525746
โทรสาร :
  053525747
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/06/2484
อีเมล์ :
  chakkham@chakkham.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หริภุญชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  78.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14:51:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


นายมานัส นพคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2