ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510296
รหัส Smis 8 หลัก :
  51012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  510296
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแป้นพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banaenpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองเต่า
ตำบล :
  บ้านแป้น
อำเภอ :
  เมืองลำพูน
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51000
โทรศัพท์ :
  053573222
โทรสาร :
  053521312
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/01/2523
อีเมล์ :
  banpaen _ p @ hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จามเทวี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแป้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  86 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:39:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม


นายธีระศักดิ์ แก้วสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน