ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510301
รหัส Smis 8 หลัก :
  51022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  510301
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เวียงเจดีย์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wiangjedeewittaya school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวังดิน
ตำบล :
  ลี้
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  053979822
โทรสาร :
  053979234
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
  web@wjd.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีวิชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 17:41:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา


นายศุภชัย ปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน