ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510302
รหัส Smis 8 หลัก :
  51022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  510302
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่ตืนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maetuenwittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านใหม่สวรรค์
ตำบล :
  แม่ตืน
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  053-509398
โทรสาร :
  053-509398
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 เมษายน 2519
อีเมล์ :
  mtwschoollpn@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีวิชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ตืน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  117 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 04:45:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา


นายธำรงค์ หน่อเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2