ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าซาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510305
รหัส Smis 8 หลัก :
  51012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  510305
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ป่าซาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PASANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองหอย
ตำบล :
  ป่าซาง
อำเภอ :
  ป่าซาง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51120
โทรศัพท์ :
  053521044
โทรสาร :
  053520595
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/06/2494
อีเมล์ :
  psschool@pasang.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าซาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  89.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2563 เวลา 21:43:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนป่าซาง


นายประทีป สุวรรณาภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน