ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510307
รหัส Smis 8 หลัก :
  51012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  510307
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  น้ำดิบวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Namdibwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเหล่าป่าก๋อย
ตำบล :
  น้ำดิบ
อำเภอ :
  ป่าซาง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51120
โทรศัพท์ :
  0819927645
โทรสาร :
  053508785
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2521
อีเมล์ :
  namdib.ndk199@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำดิบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  108 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กันยายน 2563 เวลา 12:33:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม


นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน