ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510309
รหัส Smis 8 หลัก :
  51012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  510309
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ป่าตาลบ้านธิพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Patarnbanthipittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   19   บ้านบ้านป่าตาล
ตำบล :
  บ้านธิ
อำเภอ :
  บ้านธิ
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51180
โทรศัพท์ :
  053501667
โทรสาร :
  053501960
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/07/2519
อีเมล์ :
  patapee_thi@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านธิ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:11:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา


นายณัฏฐยศ ป่าหลวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน