ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500001
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010084
รหัส Obec 6 หลัก :
  500001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pichaiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านเด่น
ตำบล :
  พิชัย
อำเภอ :
  เมืองลำปาง
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52000
โทรศัพท์ :
  0897596715
โทรสาร :
  0897596715
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  pichaiwitaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองพิชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 14:22:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)


นางปนัดดา เข็มนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2