ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่(ประชาสามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500006
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  500006
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไร่(ประชาสามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banraiparchasamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านม่อนเขาแก้ว
ตำบล :
  พิชัย
อำเภอ :
  เมืองลำปาง
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52000
โทรศัพท์ :
  054-335277
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28มกราคม2498
อีเมล์ :
  banraipracha@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองเขลางค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองพิชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:07:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไร่(ประชาสามัคคี)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่(ประชาสามัคคี)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2