ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500017
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010029
รหัส Obec 6 หลัก :
  500017
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nikom1school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านชัยมงคล
ตำบล :
  นิคมพัฒนา
อำเภอ :
  เมืองลำปาง
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52000
โทรศัพท์ :
  0817245915
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  kio.lom.school1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  null
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:54:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1


นายประกาศิต สิงห์หล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2