ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500049
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010089
รหัส Obec 6 หลัก :
  500049
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanlampang (Khelangrat-anusorn)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  หัวเวียง
อำเภอ :
  เมืองลำปาง
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52000
โทรศัพท์ :
  054-228175
โทรสาร :
  054-228175
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กรกฎาคม
อีเมล์ :
  anubanlampangchannel@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท.นครลำปาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2563 เวลา 11:49:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)


นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2