ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธงชัยวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500052
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010023
รหัส Obec 6 หลัก :
  500052
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธงชัยวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tongchaiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านศรีดอนชัย
ตำบล :
  ต้นธงชัย
อำเภอ :
  เมืองลำปาง
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52100
โทรศัพท์ :
  054-826087
โทรสาร :
  054-826087
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 กันยายน 2486
อีเมล์ :
  tchss@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ต้นธงชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:27:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนธงชัยวิทยา


นายพรหมมิฬ ยะนะโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2