ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500058
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  500058
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหลวงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wadluangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกล้วยหลวง
ตำบล :
  กล้วยแพะ
อำเภอ :
  เมืองลำปาง
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52000
โทรศัพท์ :
  054-260102
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มีนาคม 2476
อีเมล์ :
  wls_lp1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองเขลางค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 12:53:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา


นางจันทร์วีชา เนาประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2