ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500059
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010002
รหัส Obec 6 หลัก :
  500059
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพระเจ้านั่งแท่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Phrachao Nang Thaen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านกล้วยม่วง
ตำบล :
  กล้วยแพะ
อำเภอ :
  เมืองลำปาง
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52000
โทรศัพท์ :
  054-260220
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2489
อีเมล์ :
  nangthaen.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขลางค์นคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 17:07:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น


นายพิศาล เครือทนุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2