ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500066
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  500066
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbanfonwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านฟ่อน
ตำบล :
  ชมพู
อำเภอ :
  เมืองลำปาง
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52000
โทรศัพท์ :
  054-250516
โทรสาร :
  054-250516
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มีนาคม 2471
อีเมล์ :
  banfonschool634@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองเขลางค์นคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08:06:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา


นายสมโภช จำปาทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2