ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500072
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010051
รหัส Obec 6 หลัก :
  500072
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่ก๋งวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maekongwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านแม่ก๋ง
ตำบล :
  บ้านเป้า
อำเภอ :
  เมืองลำปาง
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52100
โทรศัพท์ :
  054-360266
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/05/2499
อีเมล์ :
  mkwschool2513@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านเป้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 สิงหาคม 2563 เวลา 13:33:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา


นางพรณิชา ขัดฝั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2