ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500078
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010043
รหัส Obec 6 หลัก :
  500078
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งฝางวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tungfangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านทุ่งฝาง
ตำบล :
  บ้านค่า
อำเภอ :
  เมืองลำปาง
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52100
โทรศัพท์ :
  054-822607
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/5/2505
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านค่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:55:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา


นายมนัส แก้วมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2