ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าโทก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500080
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010025
รหัส Obec 6 หลัก :
  500080
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าโทก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthatok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านท่าโทก
ตำบล :
  ทุ่งฝาย
อำเภอ :
  เมืองลำปาง
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52000
โทรศัพท์ :
  0810281039
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2481
อีเมล์ :
  banthatokschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งฝาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:08:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าโทกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโทก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2