ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมากหัววัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500089
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010071
รหัส Obec 6 หลัก :
  500089
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหมากหัววัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmakhuawang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหมากหัววัง
ตำบล :
  บุญนาคพัฒนา
อำเภอ :
  เมืองลำปาง
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/03/2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบุญนาคพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2562 เวลา 14:24:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหมากหัววัง


นางเยาวลักษณ์ เกษรเกศรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากหัววัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2