ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500226
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010162
รหัส Obec 6 หลัก :
  500226
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banluangnue (witittanugoon)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านดอนไชย
ตำบล :
  หลวงเหนือ
อำเภอ :
  งาว
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52110
โทรศัพท์ :
  054261247
โทรสาร :
  054261247
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/04/2481
อีเมล์ :
  luangnue_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ผาไท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท.ต.หลวงเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08:02:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2