ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่แป้นวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500232
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010120
รหัส Obec 6 หลัก :
  500232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่แป้นวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maepanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านแม่แป้น
ตำบล :
  นาแก
อำเภอ :
  งาว
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52110
โทรศัพท์ :
  054-260112
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 ตุลาคม 2480
อีเมล์ :
  maepanaos@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:52:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่แป้นวิทยา


นายมนรักษ์ ศรีมหาวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แป้นวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2