ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500233
รหัส Smis 8 หลัก :
  52010121
รหัส Obec 6 หลัก :
  500233
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่ฮ่างวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maehangwittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านแม่ฮ่าง
ตำบล :
  นาแก
อำเภอ :
  งาว
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  banmaehang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  99.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2563 เวลา 13:19:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา


นายอภิศักดิ์ ปิ่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2